Hotararea 34/24.07.2017 Stabilirea indemnizatiilor functiilor de demnitate publica si a salariilor de baza pentru personalul bugetar din aparatul de specialitate al Primarului Comunei Toplet perioada 01.07 .2017 -31.12.2017

hcl 3425.07.2017_Page_1

hcl 3425.07.2017_Page_2

hcl 3425.07.2017_Page_3

hcl 3425.07.2017_Page_4

hcl 3425.07.2017_Page_5

hcl 3425.07.2017_Page_6