Alte documente

07.04.2021 anunt dezbatere publica proiect de act normativ

MINUTA SEDINTA CL 16.01.2021

MINUTA SEDINTA CL 20.04.2021

MINUTA SEDINTA CL 25.02.2021

MINUTA SEDINTA CL 28.01.2021

MINUTA SEDINTA EXTRAORDINARĂ CL 29.03.2021

MINUTA SEDINTA ORDINARĂ CL 29.03.2021

PV SEDINTA CL 16.01.2021

PV SEDINTA CL 25.02.2021

PV SEDINTA CL 28,01.2021

PV SEDINTA EXTRAORDINARĂ CL 29.03.2021

PV SEDINTA ORDINARĂ CL 29.03.2021

MINUTA SEDINTEI CL DIN 27.05.2021

PV SEDINTA CL 20.04.2021

MINUTA SEDINTEI CL DIN 17.06.2021

P-V SEDINTA CL DIN 27.05.2021

ANEXA 1 REGULAMENTUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE (1)

ANEXA 2 SISTEMUL INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN

ANEXA 3 ZONE CU ACCES DIFICIL DIN MEDIUL RURAL ȘI DIN MEDIUL URBAN

ANEXA 4 CONTRAVENȚII ÎN DOMENIUL SERVICIULUI DE SALUBRIZARE PENTRU OPERATORI

ANEXA 5 UAT pentru care se deruleaza procedura de atribuire

ANEXA 6 LISTA PUNCTELOR AMENAJATE PENTRU COLECTAREA DE+EURILOR MENAJERE SI DOTAREA ACESTORA

ANEXA 7 cantitatile de deseuri menajere estimat a fi colectate

ANEXA 8 LISTA OPERATORILOR ECONOMICI +I a institutiilor de la care se vor colecta deseuri similare

ANEXA 9 Cantitatile de deseuri asimilabile estimat a fi colectate

ANEXA 10 FRECVENȚA DE COLECTARE A DESEURILOR MUNICIPALE COLECTATE ÎN AMESTEC

ANEXA 11 FRECVENȚA DE COLECTARE A DESEURILOR RECICLABILE COLECTATE SEPARAT

ANEXA 12 DEȘEURI PERICULOASE

ANEXA 13 DEȘEURI VOLUMINOASE

ANEXA 14 DEȘEURI DIN CONSTRUCȚII ȘI DEMOLĂR1

ANEXA 15 DOTĂRI PUSE LA DISPOZIȚIE DE CATRE OPERATOR

ANEXA 16 INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

ANEXA 17 Lista dotarilor puse la dispozitia operatorului

ANEXA 18 Punctele de colectare a deseurilor din constructii si voluminoase

ANEXA 19 Riscuri actualizate_2021