OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE, A FUNCŢIEI PUBLICE DE EXECUŢIE VACANTE DE INSPECTOR, CLASA I, GRADUL PROFESIONAL PRINCIPAL DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ANUNŢ TRANSFER FUNCŢIE PUBLICĂ